vragen
Start Fotoalbum Op vakantie in de Tarn Genealogie

 

 

 

 

I Maria Brandts.

Maria was gehuwd met Joannes de Vaan.

Echtpaar uit Beesd.

Uit dit huwelijk:

1 Joanna de Vaan, gedoopt te Beesd op zondag 24 juli 1763 (rk)(doopgetuige was Anna de Vaan in haar plaats Petronilla Timmermans).

2 Theodora de Vaan, gedoopt te Beesd op vrijdag 29 maart 1765 (rk) (doopgetuigen waren Theodorus Brandts en Joanna Brandts).

3 Leonardus de Vaan, gedoopt te Beesd op donderdag 12 maart 1767 (doopgetuigen waren Theodorus, Joanna Brandts en Anna van der Pijl).

4 Theodora de Vaan, gedoopt te Beesd op donderdag 11 mei 1769 (doopgetuigen waren Joannes Brans, Wilhelmina Jansdr. Brans en Joanna Versteeg).

5 Theodorus Joannes de Vaan, gedoopt te Beesd op zondag 15 juli 1770 (doopgetuigen waren Joannes Brandts en Wilhelmina Joanna de Klijn).

6 Wilhelmus de Vaan, gedoopt te Beesd op donderdag 2 april 1772 (doopgetuigen waren Wilhelmus Bongers, Echtpaar uit Utrecht Joanna Versteeg, Hv Jacobus en Elisabetha van Ooijen).

7 Rudolphus de Vaan, gedoopt te Beesd op donderdag 6 april 1775 (doopgetuigen waren Gerardus de Vaan en Joanna Versteeg).

 

 

 

I Gerrit de Vaan, overleden te Renoy op maandag 23 september 1793.

Gerrit was gehuwd (1) met Anneken Versteeg, overleden voor 1784.

Uit dit huwelijk:

1 Anneken de Vaan, begraven te Renoy op woensdag 20 augustus 1800.

 

Gerrit is getrouwd te Dreumel op zondag 8 februari 1784 (2) met Gerarda Jansen, geboren te Dreumel.

Gerrit de Vaan weduwnaar van Anneken Versteeg woonagtig te Beest en Gerarda Jansen gebooren te Dreumel en woonagtig te Beest hebben hare drie sonnedaagse voorstellingebij ons onverhindert gehad waarvan attestatie gegeven is om tot Beest te trouwen den 8 februari 1784.

 

 

 

I Joanna van Haften.

Joanna was gehuwd met Joannes de Vaan.

Uit dit huwelijk:

1 Metje de Vaan, Bij de geboorte van haar kinderen staat ze als MECHTILDIS, geboren te Beest, gedoopt aldaar op dinsdag 17 oktober 1752 (rk) (doopgetuige was de Weledele Vrouwe Ludovica van Eck), volgt onder II.

2 Maria de Vaan, gedoopt te Beesd op zaterdag 3 mei 1755 (rk).

 

II Metje de Vaan, Bij de geboorte van haar kinderen staat ze als MECHTILDIS, geboren te Beest, gedoopt aldaar op dinsdag 17 oktober 1752 (rk), dochter van I.

Metje is in ondertrouw gegaan te Beest op zaterdag 31 augustus 1776 en getrouwd te Dreumel op dinsdag 17 september 1776 uit boek 241 N.G. trouwen Dreumel (ned.ger.), op 23-jarige leeftijd met Jan Cooijmans, geboren te Dreumel. Jan is later in ondertrouw gegaan te Dreumel op zaterdag 31 juli 1784 en getrouwd aldaar op dinsdag 17 augustus 1784 met Anna Bijl, geboren te Lith.

  

Jan Cooijmans J.M. van Dreumel en Metje de Vaan J.D. van Beest zijn den 31 augustus 1776 te Beest in ondertrouw opgenomen: hiervan attestatie afgegeven na Beest den 17 september: nadat te Dreumel de drie sondaagsevoorstellinge onverhindert waaren voortgegaan om te Beest te trouwen. Bij de geboorte van haar kinderen werd ze genoemd als MECHTILDIS DE VAAN.

Uit dit huwelijk:

1 Joannis Caspar Coijmans, gedoopt te Dreumel op maandag 6 januari 1777 (rk) (doopgetuigen          waren Florentius Coijmans en Henrica Janse Coijmans).

2 Joanna Koijmans, gedoopt te Dreumel op donderdag 22 maart 1781 (rk) (doopgetuigen waren       Joannes Franciscus de Vaan en Joanna van der Sluijs).

 

 

1 Willem de Vaan, geboren te Bergharen.

Willem is getrouwd te Bergharen op zondag 27 april 1794 uit boek Nr.167 N.G Bergharen (ned.ger.) met Nelleke van Thiel, geboren te Wijchen.

Willem de Vaan J.M. geboren en wonende alhier met Nelleke van Thiel J.D. geboren te Wichen en woonagtig alhier. De drie Zonnedaagsche Proclamatien zijn onverhindert gegaan en zijn hier in de kerk getrouwt den 27 April.

Uit dit huwelijk:

1 Mathias de Vaan, geboren te Bergharen op dinsdag 27 januari 1795.

 

 

I Philip de Vaan, afkomstig uit Dreumel.  Philip is in ondertrouw gegaan te Wamel op maandag 29 maart 1734  en getrouwd aldaar op zondag 18 april 1734 met Margarita Ruttens,  geboren te Amsterdam.  Uit dit huwelijk:

 

1 Henderick Hendrik de Vaan, geboren te Dreumel op zaterdag 12 juni 1734, volgt onder II.

II Henderick Hendrik de Vaan, geboren te Dreumel op zaterdag 12 juni 1734, overleden aldaar op aldaar op zaterdag 23 januari 1790, begraven aldaar op donderdag 28 januari 1790, 55 jaar oud, zoon van I. Henderick is getrouwd te Wamel op donderdag 1 mei 1760, op 25-jarige leeftijd  (1) met Anna Maria Brouwer, Huysvrouw,  overleden te Dreumel op zondag 28 april 1776.

Uit dit huwelijk:

1 Gerardus de Vaan, geboren te Dreumel op zondag 18 mei 1760. 

2 Philipus de Vaan, geboren te Dreumel op zondag 15 november 1761.

3 Maria de Vaan, geboren te Dreumel op maandag 26 december 1763.

4 Philip de Vaan, geboren te Wamel op vrijdag 17 mei 1765.

5 Maria de Vaan, geboren te Wamel op dinsdag 31 januari 1769.

6 Grietje de Vaan, geboren te Wamel op zondag 13 mei 1770.

7 Wilhelmus de Vaan, geboren te Dreumel op maandag 10 februari 1772, gedoopt aldaar op       woensdag 12 februari 1772 (ned.ger.).

8 Anna Maria de Vaan, geboren te Dreumel op zondag 28 april 1776, gedoopt aldaar op zondag 5 mei 1776 (ned.ger.).

Henderick is in ondertrouw gegaan te Dreumel op zondag 25 september 1785 en getrouwd aldaar op zondag 9 oktober 1785, op 51-jarige leeftijd (2) met Peternel v.d. Berg, geboren te Hedel. Peternel was weduwe van Johannes van Ooijen.

Henderik de Vaan weduwnaar van Annemie Brouwer gebooren en woonagtig tot Dreumel en Peternel van den Berg weduwe van Johannes van Oyen gebooren te Hedel woonagtig tot Dreumel ondertrouwt den 25 september getrouwt den 9 october na drie voorgaande sonnedaagse voorstellingen onverhindert.